شهر زیست پذیر |
صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در اصفهان ۱۶ آذر ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان :

صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در اصفهان

اصفهان - رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان از صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در این استان خبر داد.