شهر کوخرد |
وقوع ۶ زلزله در شهرستان بندر خمیر ۲۹ مهر ۱۳۹۸
بندرخمیر:

وقوع ۶ زلزله در شهرستان بندر خمیر

بندرخمیر - 6 زلزله درشهر رویدر واقع در شهرستان بندر خمیر را لرزاند.