شهید مدافع سلامت یزد |
آیین رونمایی سپاه الغدیر یزد از آثار فرهنگی مقابله با شیوع کرونا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

آیین رونمایی سپاه الغدیر یزد از آثار فرهنگی مقابله با شیوع کرونا

یزد- معاون فرهنگی سپاه الغدیر یزد ارتقا سطح فرهنگی و آگاهی عمومی را مهمترین راهکار برای مقابله با شیوع کرونا دانست و گفت: از ابتدای همه گیر شدن این ویروس تاکنون ۳۳ محتوای سمعی و بصری در کارگروه فرهنگی قرارگاه پدافند زیستی تولید و منتشر شده است.