شورای آموزش و پرورش استان  یزد |
برای تامین تجهیزات مورد نیاز آموزش مجازی با استانداری یزد همکاری می شود ۱۴ دی ۱۳۹۹
معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:

برای تامین تجهیزات مورد نیاز آموزش مجازی با استانداری یزد همکاری می شود

یزد- معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر به یزد گفت: با توجه به تداوم کرونا و به منظور فراهم سازی زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان بی بضاعت با همکاری استانداری‌ یزد برای تامین تجهیزات دیجیتالی مورد نیاز برای آموزش مجازی همکاری می‌شود.