شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان یزد |
تقدیر از تلاش های مدیران عامل صنعت آب و برق استان یزد ۰۴ دی ۱۳۹۹
پویش # هر هفته- الف-ب- ایران:

تقدیر از تلاش های مدیران عامل صنعت آب و برق استان یزد

یزد- رضا اردکانیان وزیر نیرو با ارسال لوح تقدیر از تلاش های مدیران عامل صنعت آب و برق استان یزد در خصوص پویش # هر هفته- الف-ب- ایران، قدر دانی کرد.