شورای برنامه ریزی یزد |
سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده تحولی بزرگ برای نهادینه کردن عدالت جنسیتی ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
معصومه ابتکار؛

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده تحولی بزرگ برای نهادینه کردن عدالت جنسیتی

یزد- معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور بانوان و خانواده در نشست شورای برنامه ریزی یزد که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده را تحولی بزرگ برای نهادینه کردن عدالت جنسیتی عنوان کرد و افزود: گرچه پیشرفت‌های متعددی در حوزه زنان و خانواده به وجود آمد، کماکان فاصله‌ها و […]