شورای ترافیک و حمل و نقل شهری استان |
اجرای طرح پیاده راه محوری در هسته مرکزی شهر بجنورد ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۲۹ شهریور ماه جاری برگزار می شود؛

اجرای طرح پیاده راه محوری در هسته مرکزی شهر بجنورد

بجنورد- رییس گروه حمل و نقل و ترافیک خراسان شمالی اجرای طرح پیاده راه محوری در هسته مرکزی شهر بجنورد فردا جمعه ( 29 شهریور ماه جاری) آغاز و انجام آن در تمامی روزهای جمعه ادامه خواهد داشت