شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان بافق |
هم صدایی حلقه اتصال در زنجیره برنامه ریزی است ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار بافق در شورای حفاظت منابع آب شهرستان تاکید کرد:

هم صدایی حلقه اتصال در زنجیره برنامه ریزی است

یزد- جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستا ن با عنوان "رویداد آب شهرستان بافق" با حضور فرماندار بافق، مدیرعامل و معاونین شرکت آب منطقه ای استان یزد و جمعی از مسئولان شهرستان در محل فرمانداری بافق برگزار شد.