شورای حل اختلاف یزد |
نقش شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش بسیار ارزشمند و اثرگذار است ۱۷ آذر ۱۳۹۹

نقش شوراهای حل اختلاف در صلح و سازش بسیار ارزشمند و اثرگذار است

یزد- رئیس حوزه قضایی مروست گفت: اعضای شوراهای حل اختلاف کسانی هستند که بی منت و با تلاش مضاعف نقش بسیار ارشمند و اثرگذار در صلح و سازش پرونده ها دارند.