شورای شهر اسفراین |
رئیس جدید شورای اسلامی شهر اسفراین انتخاب شد. ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

رئیس جدید شورای اسلامی شهر اسفراین انتخاب شد.

اسفراین - انتخابات هیات رئیسه سال پایانی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اسفراین با انتخاب رئیس و هئیت رئیسه جدید برگزار شد.