شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان یزد |
رتبه نخست شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان یزد در کشور ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

رتبه نخست شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان یزد در کشور

یزد- دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان یزد از کسب رتبه نخست شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان یزد در سطح کشور با عنوان شایسته تقدیر ویژه خبر داد.