شورای مدیریت بحران شهرستان تفت |
راه دسترسی بسیاری از کشاورزان تفت به زمین های کشاورزی از بین رفت ۲۸ آذر ۱۳۹۹
بر اثر سیل در روستاهای شهرستان تفت:

راه دسترسی بسیاری از کشاورزان تفت به زمین های کشاورزی از بین رفت

یزد-رییس جهاد کشاورزی تفت بر ضرورت مرمت راه های بین مزارع روستایی تأکید کرد و ادامه داد: راه دسترسی بسیاری از کشاورزان به زمین های کشاورزی از بین رفت ،می طلبد هرچه سریع تر راه های بین مزارع در روستاها مرمت شود.