شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر |
افزایش ۳۶ درصدی کشف مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری ۱۳ آبان ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

افزایش ۳۶ درصدی کشف مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد - فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از افزایش 36 درصدی کشف مواد مخدر در این استان خبر داد.