شورای ورزش شهرستان رفسنجان |
انتقاد نماینده رفسنجان از توزیع نامناسب امکانات دولتی در این شهرستان ۱۰ آذر ۱۳۹۸
نماینده مردم رفسنجان و انار :

انتقاد نماینده رفسنجان از توزیع نامناسب امکانات دولتی در این شهرستان

رفسنجان - نماینده مردم رفسنجان و انار از توزیع نامناسب امکانات دولتی در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: سهم توزیع امکانات در رفسنجان کمتر از ۲۵ درصد نسبت به جنوب استان کرمان است.