شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد |
انتصاب مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد به ریاست شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

انتصاب مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد به ریاست شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد

یزد- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد به عنوان رئیس شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق یزد منصوب شد.