شورای کشاورزی شهرستان بافق |
کشاورزی، یکی از محورهای عمده سند توسعه بافق است ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار بافق؛

کشاورزی، یکی از محورهای عمده سند توسعه بافق است

یزد-فرماندار بافق  در سومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بافق با اشاره به سند توسعه شهرستان بافق، یکی از محورهای عمده این سند را کشاورزی، دامداری و دامپروری عنوان کرد و گفت: پیشینایان ما در مباحث کشاورزی، دامداری و دامپروری زبانزد استان و شهرستان هستند. به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ […]