شکارچی متخلف |
دستگیری شکارچی متخلف در شهرستان اسفراین ۱۶ دی ۱۳۹۹
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین:

دستگیری شکارچی متخلف در شهرستان اسفراین

اسفراین - رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین از دستگیری شکارچی متخلف در شهرستان خبر داد.

دستگیری شکارچیان متخلف پارک ملی دز ۱۷ آبان ۱۳۹۸
رئیس اداره پارک ملی دز :

دستگیری شکارچیان متخلف پارک ملی دز

دزفول - رئیس اداره پارک ملی دز از شناسایی و دستگیری چند شکارچی متخلف در پارک دز خبر داد و گفت : شکارچیان متخلف پس از آن به مراجع قضایی تحویل داده شدند.