شکراله حسن بیگی |
تایید صلاحیت هزار و ۶۶۷ داوطلب انتخابات مجلس در تهران ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
رئیس ستاد انتخابات استان تهران :

تایید صلاحیت هزار و ۶۶۷ داوطلب انتخابات مجلس در تهران

تهران - رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تایید صلاحیت هزار و 667 داوطلب انتخابات مجلس در استان خبر داد و گفت: با تایید صلاحیت ۱۱۵ تن دیگر از داوطلبان انتخابات در استان تهران ، در مجموع صلاحیت یکهزار و ۶۶۷ داوطلب در این استان تایید شده است.