شیوع کرونا ویروس در کشور |
زنگ احسان و نیکوکاری در اسفراین نواخته شد ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

زنگ احسان و نیکوکاری در اسفراین نواخته شد

اسفراین - همزمان با سراسر کشور به طور نمادین زنگ احسان و نیکوکاری در اسفراین طنین انداز شد.