صادرات ماسک و محلول ضدعفونی |
خراسان شمالی آمادگی صادرات «محصولات بهداشتی» را دارد ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی :

خراسان شمالی آمادگی صادرات «محصولات بهداشتی» را دارد

بجنورد - رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از آمادگی این استان برای صادرات ماسک و محلول ضدعفونی کننده به کشورهای اروپایی و آسیایی خبر داد.