صادرات محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور افزایش یابد |
چهارمحال و بختیاری کمترین مشکل در حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارد ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت :

چهارمحال و بختیاری کمترین مشکل در حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارد

شهرکرد - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چهارمحال و بختیاری کمترین مشکل در حوزه صنعت، معدن و تجارت را دارد، اما باید صادرات محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور افزایش یابد.