صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال |
صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال ۲۱ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی :

صادرات ۱۷۵ هزارتن سیب به خارج از کشور تا پایان امسال

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از صادرات  ۱۷۵ هزارتن سیب از استان به خارج از کشور تا پایان امسال خبر داد.