صادرات ۴۳ میلیون دلار محصولات صنعتی و کشاورزی از مراغه به خارج |
صادرات ۴۳ میلیون دلار محصولات صنعتی و کشاورزی از مراغه به خارج ۰۵ دی ۱۳۹۸
رییس گمرک مراغه :

صادرات ۴۳ میلیون دلار محصولات صنعتی و کشاورزی از مراغه به خارج

 مراغه - رییس گمرک مراغه از صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی به ارزش ۴۳ میلون دلار از این شهرستان به کشورهای خارجی در سال جاری خبرداد.