صادق ایزدی |
برگزاری همایش بزرگ کوهنوردی در خراسان شمالی ۱۷ دی ۱۳۹۸
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان شمالی :

برگزاری همایش بزرگ کوهنوردی در خراسان شمالی

بجنورد - رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان شمالی از برگزاری همایش بزرگ کوهنوردی همراه با گزارش خوانی صعود قله k2 خبر داد .