صبحگاه مشترک نیروهای مسلح |
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح دماوند ۱۳ مهر ۱۳۹۸

برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح دماوند

دماوند- صبحگاه مشترک نیروهای مسلح دماوند به مناسبت هفته نیروی انتظامی در این شهرستان برگزار شد.