صدا و سیمای یزد |
تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه علم و هنر و صدا و سیمای یزد ۲۸ دی ۱۳۹۹

تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه علم و هنر و صدا و سیمای یزد

یزد- شهدایی که در دانشگاه علم و هنر و صدا و سیما تدفین شدند مربوط به عملیات محرم و ۱۹ سال دارند و شهدایی که در مسکن مهر بافق امروز تشییع و تدفین شدند یکی ۱۸ سال و دیگری ۲۰ سال دارند.