صدور ۴۰ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی در استان |
ابطال ۵۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد در کهگیلویه و بویر احمد ۱۴ دی ۱۳۹۸
مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد :

ابطال ۵۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد در کهگیلویه و بویر احمد

یاسوج - مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد از ابطال ۵۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان خبر داد.