صدور ۴۲ کارت شناسایی صنعتگری در سال جاری |
صدور و تمدید ۴۱ پروانه تولید انفرادی صنایع‌دستی در خراسان شمالی ۳۰ دی ۱۳۹۸
معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی :

صدور و تمدید ۴۱ پروانه تولید انفرادی صنایع‌دستی در خراسان شمالی

بجنورد - معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی از صدور و تمدید 41 پروانه تولید انفرادی صنایع‌دستی از ابتدای امسال در استان خبر داد.