قیمت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن |
آغاز ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام‌ملی مسکن از ۱۷ اسفند ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
معاون وزیر راه و شهرسازی :

آغاز ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام‌ملی مسکن از ۱۷ اسفند

تهران - معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از شنبه ( ۱۷ اسفند) در ۵ استان خبر داد.