مبارزه با مفاسد اقتصادی |
تشکیل ۲۱ پرونده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی 13 مهر 1398

تشکیل ۲۱ پرونده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی

بیرجند- فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۲۱ پرونده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدای سال در خراسان جنوبی تشکیل شده است.