مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد |
راه حمایت از اقتصاد، مبارزه با فساد است 03 بهمن 1398
رئیس قوه قضائیه :

راه حمایت از اقتصاد، مبارزه با فساد است

یزد - رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند برای اینکه تلاشگران اقتصادی دچار مشکل نشوند، با فساد اقتصادی مبارزه کند، زیرا راه حمایت از اقتصاد، مبارزه با فساد است.