مبلغ پرداختی سبد معیشتی |
سبد حمایت معیشتی بیش از ١٩ میلیون خانوار امشب واریز می شود 10 اسفند 1398

سبد حمایت معیشتی بیش از ١٩ میلیون خانوار امشب واریز می شود

تهران - مرحله چهارم سبد حمایت معیشتی امشب (دهم اسفندماه ) به حساب ١٩ میلیون و ٢٨٣ هزار و ٢۴۵ سرپرست خانوار واریز می‌شود.