مبلغ ۴۸۲ میلیون تومان اخذ رشوه |
مدیرعامل سابق پست بانک هرمزگان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شد 29 دی 1398
رئیس کل دادگستری هرمزگان :

مدیرعامل سابق پست بانک هرمزگان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شد

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از بازداشت مدیر عامل سابق پست بانک استان هرمزگان به اتهام اخذ رشوه خبر داد.