متخلفین اقتصادی |
رسیدگی به بیش از ۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین 04 آبان 1398
سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین :

رسیدگی به بیش از ۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین

قزوین - سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین از رسیدگی به 4 هزار و 300 پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه خبر داد.