متقاضیان خرید خانه |
خانه‌ دار شدن در طرح اقدام ملی 10 شهریور 1398

خانه‌ دار شدن در طرح اقدام ملی

تهران- به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا ، نحوه خانه‌ دارشدن متقاضیان در طرح‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی با اتصال صندوق پس انداز یکم به طرح اقدام ملی تولید مسکن مشخص شد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز یکم ( خانه‌ اولی‌ها ) که در سال‌های گذشته اقدام به […]