متقاضی فرزند خواندگی در مازندران بیشتر از تعداد فرزندان است |
یک شهروند معلول به ازای هر ۵۶ نفر در مازندران 04 دی 1398
سرپرست بهزیستی مازندران:

یک شهروند معلول به ازای هر ۵۶ نفر در مازندران

ساری - سرپرست بهزیستی مازندران گفت: به ازای هر ۵۶ نفر یک شهروند معلول در استان وجود دارد.