متولد |
ثبت بیش از هشت هزار واقعه ولادت در چهار محال و بختیاری 30 مهر 1398
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری:

ثبت بیش از هشت هزار واقعه ولادت در چهار محال و بختیاری

شهرکرد - مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از ثبت بیش از هشت هزار واقعه ولادت در چهارمحال و بختیاری در سال جاری خبر داد.