مجازات فروشنگان فراورده های خام دامی |
فروشندگان فراورده های خام دامی بدون مجوز مطابق قانون مجازات می شوند 26 اسفند 1398
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد

فروشندگان فراورده های خام دامی بدون مجوز مطابق قانون مجازات می شوند

یزد- رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد گفت: نداشتن پیشینه بهداشتی و قرنطینه ای در این دام ها باعث ایجاد خطر انتقال و انتشار بیماری های مشترک و دامی شده و در نتیجه سلامت شهروندان و نیز سرمایه های دامی استان به خطر می افتد. به همین دلیل و بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با مرتکبین فروش فراورده های خام دامی بدون مجوز مطابق قانون برخورد خواهد شد.