مجتبی رضوانی |
احداث ۲ میدان جدید در رامسر ۰۱ آبان ۱۳۹۸
شهردار کتالم و ساداتشهر :

احداث ۲ میدان جدید در رامسر

رامسر - شهردار کتالم و ساداتشهر از احداث دو میدان جدید  با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی در این شهر خبر داد.