مجتبی شکوری |
مصرف نفت سفید در خراسان شمالی ۵۵درصد کاهش یافت 01 اردیبهشت 1399
مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی:

مصرف نفت سفید در خراسان شمالی ۵۵درصد کاهش یافت

بجنورد- در پی گازرسانی به نواحی روستایی استان، مصرف نفت سفید با کاهش ۵۵درصدی همراه شد.