مجتمع صنعتی فولاد اسفراین |
رکورد تولید محورهای ریلی در مجتمع صنعتی اسفراین شکسته شد ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین؛

رکورد تولید محورهای ریلی در مجتمع صنعتی اسفراین شکسته شد

اسفراین - مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین از رکورد تولید محورهای ریلی در این مجتمع در سال جاری خبر داد.