مجتمع فولاد خراسان |
مجتمع صنعتی فولاد اسفراین برای تولید شمش نیاز به سرمایه در گردش دارد ۲۲ آبان ۱۳۹۸
رئیس طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی:

مجتمع صنعتی فولاد اسفراین برای تولید شمش نیاز به سرمایه در گردش دارد

رئیس طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: مجتمع صنعتی فولاد اسفراین برای تولید شمش نیاز به سرمایه گردش دارد.