مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی |
تقدیر سازمان بسیج کارگران کشور از سید فرهاد اسلامی مدیر سنگ آهن فلات مرکزی ۰۷ آذر ۱۳۹۹

تقدیر سازمان بسیج کارگران کشور از سید فرهاد اسلامی مدیر سنگ آهن فلات مرکزی

یزد- مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور طی تقدیر نامه ای از زحمات بی شائبه و مساعدت های موثر مدیر مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی در رزمایش های دست یاریگر و  کمک های مومنانه به معسرین و نیازمندان جامعه کارگری کشور، تشکر و قدردانی نموده است.