مجتمع های عمران و مسکن سازان و آتی ساز پویا شرق |
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از مجتمع هزار واحدی گلستان شهر بجنورد ۲۸ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی :

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از مجتمع هزار واحدی گلستان شهر بجنورد

بجنورد - عبدالمجید نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از مجتمع های عمران و مسکن سازان و آتی ساز پویا شرق (مجتمع هزار واحدی گلستان شهر) بجنورد بازدید کرد.