مجلس شورای اسلامی یازدهم |
ثبت نام ۷۴ داوطلب انتخابات نمایندگی مجلس یازدهم در مرکزی ۱۳ آذر ۱۳۹۸
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی :

ثبت نام ۷۴ داوطلب انتخابات نمایندگی مجلس یازدهم در مرکزی

اراک - رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی از ثبت نام 74 نفر طی سه روز نخست ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی یازدهم، در مراکز حوزه های انتخابیه استان مرکزی خبر داد.