مجموعه سپاه پاسداران |
ظرفیت سپاه را داشته های خود می دانیم ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
استاندار خراسان شمالی:

ظرفیت سپاه را داشته های خود می دانیم

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: هرگاه برنامه ای در سطح استان داشتیم ظرفیت سپاه را داشته های خود دانسته و همیشه ظرفیت سپاه و همچنین دیگر ارکان نظام در کنار ما بوده است و همیشه سعی کرده ایم در کنار هم که نعمتی بزرگ است در خدمت مردم باشیم.