مجموعه ورزشی تختی تهران |
قهرمانی ورزشکار خراسان شمالی در موتورکراس دختران نوجوان کشور ۰۹ دی ۱۳۹۸

قهرمانی ورزشکار خراسان شمالی در موتورکراس دختران نوجوان کشور

بجنورد - هستی رضایی در موتورکراس دختران نوجوان کشور در تهران، قهرمان شد.