مجهول المکان |
قتل زن جاجرمی توسط هسرش ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

قتل زن جاجرمی توسط هسرش

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا، عبدالرضا اکبری روز چهارشنبه در باره ماهیت و انگیزه های این حادثه، اظهار داشت: بر اساس گزارش اولیه مرجع انتظامی و بررسی محتویات پرونده و شواهد و قرائن موجود در جریان وقوع این رویداد، زنی میانسال توسط همسرش به علت اختلافات خانوادگی و ظاهرا سوءظن پیش آمده […]