مجوز آب زیر زمینی |
۰۲ فروردین ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد

اعتبار تمامی مجوز آب‌های زیرزمینی به علت ویروس کرونا تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید شد

یزد- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و پرهیز از تردد غیرضروری بهره برداران و مالکان به اداره های تابعه این شرکت در شهرستان ها، اعتبار تمامی مجوز آب‌های زیرزمینی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید شد.