مجوز مشاغل خانگی |
صدور ۸۲ مجوز مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی خراسان شمالی ۱۵ مهر ۱۳۹۸
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی:

صدور ۸۲ مجوز مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی خراسان شمالی

بجنورد- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: طی نیمه نخست امسال، ۸۲ مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان فعالیت در حوزه صنایع دستی صادر شده است.